VIETCHUNG_o o o_

1j57u
VIETCHUNG_o o o_
les petits poussins;
chansonsenfantines

ViêtChung (1938-1996).

Paroles incomplètes.
Cithare.

ò ó o
ò ó o
đàn gà con chui ra ngoài ngõ
ò ó o
ò ó o
đàn gà con chui ra khỏi chuồng
gà dục em nhanh chân đến trường
ò o


ì í i, ì í i
mình là chi sao nay nhỏ tí
ì , í , i,
ì , í , i;
mình là chi sao chưa biết gì,
ì i

là lá la, là lá la
..
Signaler la vidéo
167 vues 7 ans