Tum Bhi Ho, Main Bhi Hun (Main Hoon Naa)

uqit
Tum Bhi Ho, Main Bhi Hun (Main Hoon Naa)