o o o ( les petits poussins) / musicien VIETCHUNG

1j57u
o o o ( les petits poussins)  / musicien VIETCHUNG
Ò ó o... Ò ó o... kìa bình minh ai đang bừng sáng. Ò ó o... Ò ó o... đàn gà con chui ra khỏi chuồng. Gà giục em nhanh chân đến trường ò ó.

Là lá la là lá la một đàn chim ca vang ngoài ngõ Là lá la là lá la một đàn chim bay qua mái nhà. Lòng trẻ yêu quê hương thái hòa là la.
Ù ú u ... ù ú u lời mẹ ru êm như lời gió Ù ú u ... ù ú u tình mẹ bao la không bến bờ. Ngàn lời muốn luôn không xóa mờ lời ru...

...............(Dạo Nhạc)...............


Ò ó o... Ò ó o... kìa bình minh ai đang bừng sáng.
Ò ó o... Ò ó o... đàn gà con chui ra khỏi chuồng.
Gà giục em nhanh chân đến trường ò ó.
Là lá la là lá la một đàn chim ca vang ngoài ngõ
Là lá la là lá la một đàn chim bay qua mái nhà.
Lòng trẻ yêu quê hương thái hòa là la...
==
Ì í i... ì í i... mình là chi sao nay nhỏ tí. Ì í i... ì í i... mình là chi sao chưa biết gì. Học hành vui chơi thôi chứ gì ì... i...


===
réminiscences du Vietnam

les petits poussins

chanson du musicien VietChung

les petits poussins;
chansonsenfantines

ViêtChung (1938-1996).

Paroles incomplètes.
Cithare.

ò ó o
ò ó o
đàn gà con chui ra ngoài ngõ
ò ó o
ò ó o
đàn gà con chui ra khỏi chuồng
gà dục em nhanh chân đến trường
ò o


ì í i, ì í i
mình là chi sao nay nhỏ tí
ì , í , i,
ì , í , i;
mình là chi sao chưa biết gì,
ì i

là lá la, là lá la
..
Signaler la vidéo
171 vues 7 ans
enfants, vietnam, vietchung