Kata tai-jitsu nidan

275vv
kata taijitsu n 2

À ne pas manquer