TUOI.HOA.NIEN.m.a.

205ff
AUTEUR Minh Kỳ (+)

Tuổi hoa niên;
khóm măng non xanh tươi vưon lên
Tuỗi ngây thơ, đấy vui tươi,
đoá hoa sen xinh tươi ngàn đời.

..
Càng gắng sách đèn , cố đúc rèn nhớ chớ quên
thày với chúng bạn , những người dẫn dắt nên...

(voir site http://ducavn.com
Signaler la vidéo
41 vues 5 ans
melodie