TUOI.HOA.NIEN.m.a.

205ff
AUTEUR Minh Kỳ (+) Tuổi hoa niên; khóm măng non xanh tươi vưon lên Tuỗi ngây thơ, đấy vui tươi, đoá hoa sen xinh tươi ngàn đời. .. Càng gắng sách đèn , cố đúc rèn nhớ chớ quên thày với chúng bạn , những người dẫn dắt nên... (voir site http://ducavn.com
Signaler la vidéo