Chamas :mawayidhoi-mjisitiri

3m1m1
KOMORI WACHACHI WAJISITIRIYO NANGWAJUWAWO HUKA YO HARAMU YELE DALAWO HINDRI
LEDALAWO NOKA WAYECHI WOSILAMU CHAWATSIWICHIYE
55 vues 4 ans
wat, http, www